Kommunikation og dokumentation

Totlo er et online dagbogs og kommunikationsværktøj til opholdssteder, døgninstitutioner, væresteder, kontaktpersoner, plejefamilier, ssp og meget mere.

Totlo er et online dagbogsprogram skræddersyet til at organisere den daglige dagbogsskrivning, som er kernen i socialeinstitutioners og opholdssteders udvikling og dokumentation. Derved er Totlo et effektivt kommunikationsværktøj for fagpersoner.

Totlo er skabt for at imødekomme fagpersoners og institutioners behov for at kunne håndtere daglig dokumentation og have kommunikation online.

Udover at bruge og skrive elektronisk dagbog i Totlo, bruger flere og flere institutioner Totlo som et multisite til at opbevare institutionens interne dokumenter og i det pædagogiske arbejde.

Totlo gør det nemmere og mere overskueligt for medarbejdere på institutioner at kommunikere, samarbejde, planlægge og dokumentere effekten af deres arbejde.

Effektiv kommunikation skaber forudsigelighed

Med Totlo sikrer arbejdspladsen, at der er skriftlig dokumentation på alt arbejde med den enkelte borger, at der er tydelige mål og delmål, at der er dokumenterbar udvikling i alle mål, og at der er struktureret og direkte dialog og kommunikation mellem fagpersoner, faggrupper og evt. eksterne samarbejdspartnere omkring den enkelte borger.

Totlo virker på alle computere, på iPads og på telefoner. Totlo er meget brugervenligt program, der er nemt at lære at bruge. Alle stamkort er bygget op omkring et billede af borgeren (og fagpersonen), og det er derfor nemt for alle at orientere sig i, også dem der evt. ikke har direkte kontakt med borgeren.

Totlo kan bruges af såvel store skoler som efterskoler/kostskoler/højskoler osv. Som af støttepersonteams, af dagtilbud og plejefamilier. Totlo er et effektiv arbejdsredskab uanset størrelsen af dit tilbud.

I vælger selv, hvem der skal være administrator for jeres Totlo og kan med få klik selv tilpasse Totlo med farver, afdelinger, moduler osv.

Alle institutionens data vil med Totlo være tilgængelige online og ligge opdateret på ét samlet sted, så det administrative arbejde bliver lettere og kan organiseres i en fast struktur.

Som leder af et tilbud har man mulighed for at følge med fra sidelinjen i det daglige arbejde og mål i alle borgere der er tilknyttet tilbuddet. Samtidig gør kommunikationsdelen at der spares tid, både for medarbejder og ledelse, at kommunikation kommer frem til alle, også dem der ikke er på arbejde lige nu, og at aftaler kan findes frem på kort tid, da de ligge skriftligt på Totlo.

Som leder af et tilbud har man med Totlo mulighed for at følge med fra sidelinjen i det daglige arbejde og i målsætningerne for alle borgere, der er tilknyttet tilbuddet. Via søge funktionen kan aftaler findes frem på kort tid, og via online-funktionen når kommunikationen frem til alle - også dem, der ikke er på arbejde lige nu. Totlo sparer tid for både medarbejdere og ledelse.

Løbende notater og effektmåling

Totlos online dagbogsprogram giver en fagperson mulighed for at lave notater, beskrive observationer og lave effektmåling på individuelle mål.

På baggrund af noterne i den elektroniske dagbog og borgerens udviklingsplan/handleplan, er det let at foretage en individuel evaluering og effektmåling. Effektmålingen illustreres grafisk, og det er muligt for alle tilmeldte brugere at følge progressionen i arbejdet med den enkelte borger.

Totlo giver medarbejderne mulighed for at dokumentere borgerens udvikling enten ved at opsætte egne evalueringsspørgsmål eller ved at bruge programmets standardevalueringer.

I Totlo kan fagpersoner skrive internt sammen, og der kan kommunikeres i grupper efter eget valg. Komminikationen i Totlo er opbygget omkring den enkelte borgers og dennes stamdata. Herunder almindelige oplysninger om bopæl, forældre, læge, skoler osv., men der er samtidig plads til at downloade og gemme handleplaner, statusbeskrivelser og udredninger. Med Totlo kan du som fagperson online gemme alt samme sted. Totlo er på samme tid en struktureret database og et effektivt komminikationsredskab.

Der er løbende mulighed for selv at tilvælge eller fravælge moduler med kalender, reservationsmoduler til biler, trailer samt et modul med mulighed for ekstern kommunikation (udsending af mail og beskeder til forældre osv.). Der kan desuden oprettes mapper i arkivet efter behov. F.eks. en mappe med personalemøder, en med skemaer, en med skabeloner til handleplaner og statusskrivelser osv. Endelig kan en sagsbehandler blive koblet på en specifik borger i en periode og dermed få adgang til de løbende dagbogsnotater.

I er altid velkomne til at kontakte os og fortælle os om jeres ønsker til at føre dagbog og om, hvordan i mest hensigtsmæssigt kan føre intern kommunikation online. Totlos mål er at bidrage til jeres vigtige indsats for at fremme livskvaliteten for de borgere, der har brug for hjælp i hverdagen.